Misi & Visi

Misi SMA Al-Khairiah

Memberikan pendidikan bahasa arab dan akademik yang berkualiti bagi melahirkan murid bestari yang berakhlak mulia berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, berketrampilan, kreatif, inovatif, berteraskan ajaran Islam selaras dengan hasrat Pendidikan Kebangsaan

Visi SMA Al-Khairiah

Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Motto Sekolah

Islam, Iman, Ihsan